AWI Servis

SW pro zdravotnictví a zejména nemocnice

SW pro státní správu

Zakázkový vývoj SW pro menší zákazníky

HW služby (servery, dálková správa, sítě…)

AWI MED – Software pro zdravotnictví

Komplexní nadstavbový elektronický informační nemocniční systém mající řadu funkcí pro elektronické objednávání, evidenci a široké statistické vyhodnocení. Zvláště ho ocení pracoviště kontraktační (nákupní), centrální operační sály vč. sterilizace, management nemocnice a další složky. Systém se dále snaží redukovat oběh papíru všemožného charakteru nemocnice. Domníváme se, že zavedením sw a zprůhledněním tak všech materiálových pohybů lze takto ušetřit snad i desítky procent nákladů nemocnice.

Software pro oblast zdravotnictví :

 • Operační sály a sterilizace
 • El. žádankové a objednávkové systémy
 • Lékové objednávkové moduly a statistika
 • Vyhodnocení a zpracování dat, datové pumpy
 • Evidence dekubitů
 • Pracovní pomůcky
 • Depozita
 • HELP DESK

Jsme menší společnost s dvacetiletou praxí a námi poskytované služby tvoří dnes již zejména sw z oblasti zdravotnictví a sw pro státní správu. K tomu nabízíme úplné služby v oblasti HW. Konzultační činnost a školení. Naše firma je schopna dodat kompletní hw a sw řešení za velmi přijatelnou cenu.

Přínos:

 • Dokonalý přehled
 • Odstranění papírů
 • Statistiky, srovnání, limity,..
 • Zrychlení práce
 • Kontroly
 • Finanční úsporu

AWI MED®

Komplexní nadstavbový elektronický informační nemocniční systém mající řadu funkcí pro elektronické objednávání, evidenci a široké statistické vyhodnocení. Zvláště ho ocení pracoviště kontraktační (nákupní), centrální operační sály vč. sterilizace, management nemocnice a další složky. Systém se dále snaží redukovat oběh papíru všemožného charakteru nemocnice.

Domníváme se, že zavedením sw a zprůhledněním tak všech materiálových pohybů lze takto ušetřit snad i desítky procent nákladů nemocnice.

Modul žádanek/objednávek:

Umožňuje vést elektronickou formou a velmi přehledným způsobem objednávání všech položek a služeb jak zdravotnických tak i nezdravotnických složek nemocnice. Možnost několikastupňového schvalování požadavku než dojde k objednání u dodavatele.

 • Exporty ceníků dodavatelů, výběr dle ceny (nejlevnějšího), hodnocení kvality
 • Možnost zadat limity pro jednotlivé primariáty, nákladová střediska, …
 • Průběžné sledování a srovnávání s předchozím obdobím, trendy,…
 • Statistické vyhodnocení (dle dodavatelů, odebíraných položek, atd.)
 • Export excel, word,..
 • Automatická, kumulativní tvorba objednávek
 • Možnost obrázků k položkám…
 • Parametrizace programu dle konkrétních požadavků
Modul COS a sterilizace

Jedinečný, velmi komplexní modul v současnosti s dlouholetým vývojem. Uživatelsky však jednoduchý. Systém lze napojit na NIS nemocnice. Vyznačující se jednoduchostí pro uživatele. Základní možnosti :

 • Plánování operací, kalendář
 • Vedení skladového hospodářství (položkově), přírústky, úbytky, trendy, sledování expirací, automatické generování el. Žádanek a objednávek dodavatelům (viz modul žádanekobjednávek). Konsignační sklady.
 • Náklady na operace – materiál, režie, sterilizace, léky, mzdové náklady,..
 • Velmi široké statistické vyhodnocení s možností exportu (Excel, Word,..), např. využítí sálů, operace (četnost, délka max, min, průměr), operatéři, atd. Materiály na operace, atd.
 • Grafy
 • Přístupová práva
 • El. žádanky na sterilizaci
 • Archivace
 • Možnost vést obrazovou dokumentaci
 • Čtečky čarových kódů
 • Doplňkové informace (laboratorní výsledky, histol. Vyšetření,..)
 • Dokladování použitých materiáů na pacienta, přístrojů, …
 • Neshody, spolupráce s personálním modulem
 • Atd.
Modul HelpDesku

Jednoduchá a přehledná evidence požadavků v rámci zařízení(např údržba, IT, ..) a jejich vyřízení. Sledování časů reakce, atd. Možnost zasílat sms, email …

Všechny zmíněné moduly mohou komunikovat s nemocničním informačním systémem.

Modul statistický

Umožňuje interaktivním způsobem získávat jakékoli potřebné informace z výše zmíněných modulů a jejich grafické zobrazení. Šikovný uživatel si může tvořit dotazy(MS SQL) sám a vše exportovat do MS Excelu a graficky zobrazit.

Ostatní moduly a služby
 • Dekubitů (vedení, sledování, statistika a obrazové informace)
 • El. objednávání léků (obdoba výše popsaného modulu el. žádanek)
 • Pracovní pomůcky
 • Jiné
 • Sw práce a služby v oblasti statistického vyhodnocení dat, datové pumpy ..
Hw nároky jsou minimální. Vzdálená správa samozřejmostí.

Naše firma je schopna dodat kompletní hw a sw řešení za velmi přijatelnou cenu a event. domluvit od počátku splátkový kalendář.

Kontakty

AWI Servis s.r.o.
Brno
IČO: 29231981

E-mail: vantuch.job@seznam.cz
Mobil vedení firmy: 608 887 141